Andrea Tichá

Na počátku roku 2007 jsme z fondu krátkodobých misijních cest podpořili výjezd sestry A. Tiché ze sboru KS Liberec do Izraele.