Stěhujeme farmu

Z Keni posílá nové zprávy Radka Rusínová:

Posílám vřelé pozdravy z rovníkové Afriky, ze západu Keni.
Od posledních zpráv uplynula docela dlouhá doba a tady se toho událo mnoho. O naší službě v Ugandě již víte, vyjíždíme tam pravidelně každé čtvrtletí. Sloužíme zde slovem Božím, ale současně také pomáháme základní škole „Viktoria education center“. Loni jsme naší službu rozšířili i do Tanzanie – poblíž města Mwlanza na ostrově uprostřed Viktoriina jezera jménem Nyamantongo. Zde jsme rozjeli duchovní práci a spojili se s místní církví.
Nyní obraťme pozornost k posledním událostem. Naše farma se rozrůstá. Nejvíce se daří chovu králíků, který momentálně čítá okolo 160 kusů. Díky KS Liberec jsme získali nové kozí přírůstky (kozu s kůzletem), za což jsme moc vděční a velmi děkujeme. V současné době také probíhá úspěšné líhnutí a odchov hus, krůt a lokálních slepic. Problémem jsou snáškové slepice, které nám stárnou a tudíž klesá počet snesených vajec. Proto nutně potřebujeme nakoupit slepice nové. Získali jsme také semena a zkoušíme na malých kouscích záhonu pěstovat různé druhy zeleniny. Dále jsme otevřeli školu pro dospělé farmáře, kde se scházíme třikrát týdně na dvě hodiny odpoledne. Tito farmáři se zde neučí jen o zemědělství a vylepšování svých farem, ale současně probíhá i výuka historie jejich kmene a kultury. Což obohacuje i nás o nové informace a zážitky. S rozrůstající se farmou přicházejí však i problémy. Není dostatek místa, kam expandovat. Hlavním důvodem je to, že město přišlo až k nám, a z původní malé vesničky v buši se stala městská čtvrť. Majitelé pozemku a domu, kde žijeme, nám kvůli tomu navyšují nájem a dokonce chtějí farmu prodat. Pro nás to znamená, že se budeme muset po novém roce vystěhovat a farmu přemístit na místo, kde se bude moci více rozrůstat. Díky Bohu jsme našli pozemky, které na sebe souvisle navazují a není problém s jejich odkoupením. Nachází se v lokalitě 8 km od stávající farmy. Nechali jsme si již navrhnout stavební plány a finanční rozpočet. Chtěli bychom zde vybudovat větší farmu ze základů té stávající. Nebudeme tím pádem začínat úplně od začátku. Dále je v plánu vystavět misijní stanici, kde bude současně i náš byt. Tímto pozemkem také protéká potok, čímž se naskýtá šance k vybudování rybí farmy. Byla by to i možnost zaměstnat místní obyvatele. Lidé v této lokalitě jsou velmi přátelští a křesťansky smýšlející. Současná farma se totiž nachází na muslimském území. Kvůli tomu jsme se již několikrát stali cílem útoků. Přestěhování by nám skýtalo více klidu i bezpečí. Jediné, co brání v uskutečnění koupě pozemku, je nedostatek finančních prostředků, které činí 200 000 CZK. Proto bychom touto cestou rádi požádali o jakýkoliv peněžní příspěvek, abychom už nemuseli nesmyslně utrácet peníze za nájmy, ale mohli investovat do vlastní farmy bez omezení.
Další částí projektu je péče o sirotky. Na základní škole jich v současnosti máme dvacet jedna, na střední škole dva, na učebním oboru jednoho a na vysoké škole tři.
Rádi bychom v budoucnosti také vybudovali dětský domov pro tyto sirotky na sousedním pozemku, vedle nové farmy. Tím by se pro ně zajistilo zázemí pro lepší život a naše práce by se tím usnadnila.
Přestože nejsou věci vždy jednoduché a zažíváme mnohá protivenství, Bůh nás stále ochraňuje a velmi nám žehná. Děkujeme všem kdo se podílí na tomto projektu – modlitebně, finančně i přímo prakticky. Velké díky patří také nadačnímu fondu KMS, který umožňuje kontakt a zprostředkovává informace mezi sourozenci, sponzory a modlitebníky.
Bůh vám všem žehnej
S pozdravem Benedict, Radomíra a Kačenka Rusínovi