Příběh Risper

Risper na počátku našeho sponzorování

Risper na počátku našeho sponzorování

Již po mnoho let podporujeme ve spolupráci s naším keňským misionářem Mešakem Okumu chudé děti z neúplných rodin. Za dobu trvání našeho projektu některé již vyrostly z malých dětí do dospělých mužů a žen. Jsme vděčni Bohu, že jsme mohli pomoci změnit jejich životy. Díky podpoře od českých dárců se mohly pravidelně dosyta najíst a dostaly také možnost vystudovat kvalitní školy. S jedním příběhem vás chceme seznámit.

 Risper Akoth se narodila roku 1995 v chudinském slumu. Měla sice oba rodiče, ale ti byli tak chudí, že nedokázali nakrmit všechny své děti. Od jejích tří let se tak o ni starali v rodině jednoho místního pastora.

Risper na univerzitě

Risper na univerzitě

Když bylo Risper 14 let, zařadili jsme ji do našeho programu podpory. Díky podpoře od českých dárců vystudovala postupně prestižní křesťanskou střední školu a následně zemědělskou univerzitu, kde získala bakalářský titul v oboru biotechnologie. V současné době nastoupila do svého prvního zaměstnání v organizaci One Acre Fund, která pomáhá drobným farmářům správně hospodařit. Z dítěte bez budoucnosti se tak stal užitečný člověk, který má ve svém srdci navíc jasné svědectví o tom, co je to Boží láska v praxi.