Kategorie: Křesťanské centrum Baba Dogo

Křesťanské centrum Baba Dogo

Již po mnoho let podporujeme prostřednictvím našeho misionáře Mešaka Okumu misijní práci v Keni. Po pravidelné inspekční návštěvě v září 2011 jsme se rozhodli naše angažmá v této oblasti rozšířit o nový projekt – podporu křesťanského centra ve slumu Baba Dogo v Nairobi.

Mešak Okumu již po mnoho let pořádá tréninkové semináře pro křesťanské služebníky ve slumech. Ovocem těchto seminářů je důraz na jednotu křesťanů a také na naplňování praktických potřeb místní komunity s využitím dostupných lidských i materiálních zdrojů. Centrum, které jsme měli možnost navštívit, je toho zářným příkladem. Po absolvování Mešakova semináře je založilo několik místních křesťanů a do vínku mu dali motto: „Dávat naději beznadějným“. Součástí centra je svépomocná škola pro děti ze slumu a vývařovna, která jim dá často jejich jediné pořádné jídlo. Dále se jejich aktivity začaly rozrůstat v různé školící kursy pro lidi z místní komunity v rámci tzv. FBI – Fruit Bearers Institute neboli „Institut nesoucích ovoce“. A právě skrze to, že lidé vidí skutečný zájem o naplňování jejich potřeb, se s nimi daří budovat vztahy a některé z nich přivádět k víře v milujícího Spasitele.

Rádi bychom pomohli centru v jeho aktivitách a proto na něj zřizujeme nové středisko 620 – Křesťanské centrum Baba Dogo. Měsíční rozpočet centra, sestávající hlavně z nákladů na jídlo, pronájem prostor a na malé mzdy pro personál, činí asi 1500 USD.


Stále velký zájem

Před rokem jsme začali nový projekt – podporu Křesťanského vzdělávacího střediska v keňském slumu Baba Dogo. Dnes přinášíme zprávu o novinkách za loňský rok.

Pracovníci centra srdečně děkují za podporu jejich práce z ČR, která jim velmi pomáhá v hrazení provozních nákladů střediska.
V roce 2012 zřídili jednu novou školní třídu (šestá třída), aby děti mohly postupovat každý rok do vyšší třídy. Do školy momentálně chodí celkem 317 dětí ve věku od 3 do 12 let. Zájem by byl ještě daleko větší, ale z prostorových důvodů není možno další děti přijímat. Všechny dostupné prostory jsou plné, navíc pro ně není dost školních lavic. Jak děti vyrůstají, potřebují stále více prostoru. Více