Kategorie: Biblická škola Jižní Súdán

Představujeme nový projekt: Biblická škola Jižní Súdán

cesky tymČíslo účtu: 577409193 / 0300 v.s. 3300
V rámci tohoto projektu podporujeme aktivity Spolku pro Jižní Súdán (SJS) v oblasti vzdělávání místních křesťanů.

SJS byl založen v roce 2015, kdy na něj o. s. Isachar (sdružení severočeských sborů KS a CB) převedlo svůj misijní projekt v Jižním Súdánu. Klíčovou osobou pro spolupráci v Jižním Súdánu je Bernard Balmoi Oringa, arcibiskup jihosúdánské Episkopální církve (ECS), který působí ve Východní Equatorii. Ten požádal především o biblické vzdělávání vedoucích služebníků v církvi. Uvědomuje si, že ve válkou zpustošené zemi (občanské války 1956 – 2006 a 2013 – 2018) jsou obrovské potřeby a zároveň bezedné možnosti, jak „utopit“ peníze. Nechce mrhat prostředky, ale naopak, chce je soustředit na budování lidského potenciálu, s tím, že oni už si pak poradí. Církev je mladá, vyrostla za probuzení v 80. a 90. létech, ale ani mnozí pastoři neumí číst, nebo nemají Bible ve vlastním jazyce, a když v angličtině, tak neumí anglicky.

Od roku 2012 (pokud to bezpečnostní situace dovolila) pořádají čeští křesťané krátkodobé misijní výpravy s vyučovacím programem. Studenti se buď sjíždějí do Toritu, hlavního města Východní Equatorie, nebo je Češi vyjíždějí vyučovat do církví v Narus, Kopoetě, Magwi, Nimule. Absolventi těchto biblických kurzů slouží jako pastoři i biskupové, diakoni a diakonky, vedoucí mládeží a učitelé nedělních škol. Z této fáze improvizovaného vyučování je snaha postupně přejít k systematickému vzdělávání v biblické škole. Pro ni byla zakoupena parcela asi 2 ½ km2 na strategickém místě v Ame při jediné asfaltové silnici v celé zemi mezi hlavním městem Jubou a Nimule. Jedná se o bývalý uprchlický tábor. Dnes to jsou jen ruiny zarostlé v buši. Už byl ale opraven první domek a v plánu je postupně vybudovat celý areál. I v současných podmínkách jsou pořádána improvizovaná vyučování.

Celkový záběr misie je širší. SJS podporuje také sirotčinec, základní školu, kliniku, během občanské války a hladomoru spolupracovali na dodávkách potravinové humanitární pomoci. Po skončení války se ale chtějí znovu vrátit hlavně k biblickému vyučování.

Podpora NFKMS bude použita na budování biblické školy v Ame.

  

Připravuje se cesta českého týmu

Bohoslužba v Ofirice

Bohoslužba v Ofirice

Nové zprávy z námi podporovaného projektu Spolku pro Jižní Súdán:

Přes různé peripetie a přes mezinárodní tlak se nedaří dosáhnout mírové dohody v zemi mezi znesvářenými stranami v čele s prezidentem Kiirem a viceprezidentem Macharem, resp. kmeny Dinka a Nuer. „Poslední termín“ uzavření dohody byl opět posunut – nyní o sto dní, z listopadu na únor. Přináší to nejistotu do celé země. Sice se nikde přímo neválčí, ale o klidu se hovořit rozhodně nedá – místy propuká násilí, přepadává se na cestách, krade dobytek. Problémy se nevyhýbají ani pracovníkům humanitárních organizací. Mohutné deště způsobily záplavy, což v některých oblastech znovu oživilo hrozbu hladomoru. Cesty jsou zhusta neprůjezdné. I bratr Bernard hlásí, že Torit je odříznut od světa a trpí nedostatkem potravin (průjezd je možný jen na motorce).  Více

Práce v Jižním Súdánu pokračuje

Nedávno jsme začali podporovat misijní službu českých křesťanů v Jižním Súdánu. Zde jsou některé nové informace:

Vážení a milí přátelé Jižního Súdánu, zasíláme vám aktuální informace o práci našeho spolku a o vývoji v zemi.

Za jednoznačný úspěch považujeme, že se nám daří předat financování vzdělávání některých sirotků z „našeho“ sirotčince organizaci Nadace Mezinárodní potřeby. V rámci pilotního projektu převzala NMP podporu 5 dětí na základní škole, 2 na střední a jednoho studenta na univerzitě. Náš Spolek nadále podporuje 13 dětí na základní, 6 na střední a jednoho vysokoškoláka. Našim cílem je postupně předat „do péče“ NMP všechny sirotky, neboť se domníváme, že svou práci dělají na lepší úrovni, než jsme „amatérsky“ schopni dělat my. Více