Kategorie: Čínští misionáři

Čínští misionáři

misionar

Koncem devadesátých let jsme začali dělat modlitební oběžníky, které mapovaly nezasažené národy či pronásledovanou církev a povzbuzovaly k modlitbám. Na jejich základě byl u některých českých křesťanů povzbuzen zájem podporovat misii v Číně.

Navázali kontakty s misijní organizací Asia Harvest (dřívější Asia Minorities Outreach), jejíž vedoucí má dobré kontakty na vedoucí čínské podzemní církve sdružující milióny členů zocelených komunistickým pronásledováním.

Ti nesou vizi z Izajáše 49:12, že služebníci z Číny přijdou s evangeliem až do Jeruzaléma, přičemž budou muset projít muslimským světem.

Zmínění čínští vedoucí církve jsou odhodlání vyslat (a již roky vysílají) sto tisíc misionářů do zemí mezi Čínou a Jeruzalémem, aby šířili evangelium. Jelikož jde o země s vyhraněnými a nepřátelskými duchovními systémy (islám, komunismu, hinduismus, buddhismus), vědí, že to nebude lehké, a počítají s tím, že až 10% z vyslaných služebníků může na misii zemřít. Ale ti do toho jdou i s tímto vědomím a v přípravách na vyslání trénují situace jako skok z prvního patra s rukama svázanýma za zády nebo vyskočení z vlaku, který jen přibrzdí na přejezdu silnice – je lepší se potlouct než padnou do rukou pronásledovatelů a být zavřen, mučen a nucen vyzradit další spolupracovníky.

Jelikož Čína je pořád ještě relativně chudá a vzdálenost obrovské, Asia Harvest se snaží pomáhat s financováním těchto služebníků. Částkou 25 USD měsíčně lze spolufinancovat náklady na jídlo a cestovné jednoho vyslaného služebníka. Za nějakých 21 korun denně tedy můžeš ty nebo tvůj sbor zajistit vyslání připraveného evangelisty do zemí, kde vy většina z nás pravděpodobně ani neobstála, ani za tyto peníze nepřežila.

Na var. symbolu 1100 – Čínští misionáři (účet 577 409 193/0300) shromažďujeme prostředky na tento účel a jednou za čas je převádíme organizaci Asia Harvest.

Vzhledem k nutnosti zajistit bezpečnost vyslaných misionářů nelze o celé akci sdělovat příliš podrobností. Více informací lze nalézt na webových stránkách Asia Harvest www.asiaharvest.org.

Nová vlna pronásledování křesťanů v Číně

misionarJiž po mnoho let podporujeme ve spolupráci s organizací Asia Harvest evangelisty z Číny. Nedávno jsme jim poslali další finanční podporu od českých dárců a dostali jsme tyto nové zprávy o služebnících, kteří z ní budou podpořeni:

Bratr Shi – Čína

52-letý bratr Shi pokračuje spolu se svou ženou ve službě přibližně 3 miliónům nezasažených lidí v etnické skupině Bouyei v jihozápadní Číně. Křesťanů je mezi nimi méně než jedno procento. Za posledních šest měsíců pokřtil ve dvou vesnicích dohromady 31 nových křesťanů. Od té doby, co jsme začali bratra Shi v jeho službě podporovat, skrze něj uvěřilo přibližně 320 lidí. Bratr prosí o modlitby, aby Bůh zmocnil křesťany z komunity Bouyei, aby dokázali být světlem a solí mezi milióny ztracených lidí okolo nich, zvláště v podmínkách, kdy začíná nová vlna intenzívního pronásledování všech křesťanů v Číně. Více

Modlete se, abychom hořeli Božím ohněm!

misionarNedávno jsme zaslali organizaci Asia Harvest částku 640 USD jako dar od českých křesťanů na jejich projekt podpory čínských evangelistů. Vedoucí organizace nám odepsal, že z našich peněz byli konkrétně podpořeni tito služebníci:

Bratr Shi

51-letý bratr Shi a jeho žena pokračují ve své službě mezi třímiliónovou nezasaženou komunitou Bouyei v jihozápadní Číně. Křesťanů je v ní méně než jedno procento obyvatel. Za posledních šest měsíců pokřtili ve dvou domorodých vesnicích dohromady 42 nových věřících. Za dobu, po kterou bratra Shi podporujeme, uvěřilo skrze jeho službu dohromady kolem 300 lidí. Více

Evangelium na postupu

misionarJiž několik let podporujeme ve spolupráci s organizací Asia Harvest čínské misionáře. Nedávno jsme zaslali další sumu financí od českých dárců a obdrželi nové informace o námi sponzorovaných služebnících:

Bratr Shi – Čína

Padesátiletý bratr Shi pokračuje ve své práci mezi třímiliónovou komunitou Bouyei v Jihozápadní Číně. Méně než jedno procento z nich jsou křesťané. Během posledního půl roku pokřtil ve dvou místních vesnicích dohromady 12 nových věřících. Celkem přišlo skrze jeho službu k Pánu více než 240 lidí. Jeho vizí je vytrénovat a vyslat týmy misionářů mezi další nezasažené skupiny v Číně. Za rok by měli vyslat první manželský pár. Prosíme, modlete se za to. Více

Nové zprávy z Číny

misionarNedávno jsme zaslali dalších 680 USD z darů českých křesťanů na podporu služby asijských evangelistů prostřednictvím organizace Asia Harvest. Zde jsou čerstvé zprávy o služebnících, kteří jsou z těchto peněz podporováni:

Bratr Shi – Čína

Je mu nyní 49 let a stále slouží mezi 3-miliónovou nezasaženou komunitou Bouyei v jihozápadní Číně. Jen asi 1% z této komunity tvoří křesťané. Za posledních 6 měsíců přivedl Shi ke Kristu 19 lidí, za posledních několik let jich bylo 196. Jejich církev je jediným sborem v celém regionu. Shi je také vedoucím čínského misijního týmu a dozírá na práci v celé široké oblasti. Více

Nové zprávy o projektu čínských misionářů

Nedávno jsme zaslali další částku peněz od českých dárců organizaci Asia Harvest ne jejich projekt čínských misionářů (náš projekt 1100). Vedoucí organizace nám poslal nové informace o některých námi podporovaných služebnících:

Bratr Shi s rodinou (Čína)

Bratr Shi pokračuje ve službě mezi nezasaženým 3-milionovým etnikem Bouyei v jihozápadní Číně. Méně než 1% lidí z tohoto etnika jsou křesťané. Za posledního půl roku přivedli k víře 14 lidí, za posledních několik let to bylo dohromady přes 150 lidí. Jejich sbor je jedinou církví pro lid Bouyei v celém regionu. Více