Kategorie: Jiří a Kateřina Dohnalovi

Jiří a Kateřina Dohnalovi

Děti: Tereza, Matyáš a Martin

Podpora: Křesťanské společenství Praha, NF KMS
Číslo účtu: 577409193 / 0300 v.s. 200

Modlitební dopisy můžete objednat u NF KMS

Dohnalovým pište na adresu: office@nfkms.cz (Předmět: Pro Dohnalovy)

Narozeniny: Jiří 17.3., Katka 8.4., Tereza Rozalie 22.3.1998, Matyáš Jakub 26.5.2001, Lukáš Martin 19.8.2007

Od ledna 1996 žijí Jirka a Katka s dětmi v istrijském městě Rovinj na severu Chorvatska. Jirka zde po mnoho let sloužil jako vedoucí místního sboru, který sám pomáhal zakládat. Je to čtvrtý existující evangelikální sbor na celé Istrii.

Po celou dobu své misijní práce v Rovinji se zaměřují na budování místních vedoucích, na duchovní boj a modlitby za situaci ve městě a v Chorvatsku, které je charakterizováno lidovým náboženstvím plným pověr na jedné straně a beznadějí a bezcílností životů mladých lidí na straně druhé. Časová náročnost letní sezónní práce a vysoká nezaměstnanost jsou dalšími faktory, které ovlivňují možnosti stabilního růstu členské základny sboru a jeho finanční soběstačnost. Radostí je práce nového staršovstva složeného již částečně z odchovaných služebníků a dozrávání dalších chorvatských vedoucích domácích skupin. Podařilo se také postavit novou sborovou modlitebnu.

V posledních letech sbor prožívá oživení, zvláště v oblasti evangelizace. Rozjely se kurzy Alfa, členové sboru zvěstují evangelium svým přátelům.  Sbor začal usilovat také o zasažení rovinjské komunity narkomanů a zaznamenal v tom úspěchy. Jirkova služba se postupně rozšiřuje po celé Istrii. V roce 2018 předal vedení sboru místnímu vedoucímu Goranovi a začal se více věnovat službě ostatním chorvatským i českým křesťanským vedoucím.

Dohnalovi mají nové auto

Dohnalovi s novým autem

Dohnalovi s novým autem

Děkujeme všem štědrým dárcům, kteří naším prostřednictvím podpořili Dohnalovy v těžké situaci a přispěli jim na koupi nového auta. Přejeme Dohnalovým, aby jim auto dlouho vydrželo a bylo jim velkým požehnáním a důkazem praktické lásky od mnohých českých křesťanů!

.

Vyhlašujeme mimořádnou sbírku na auto pro Dohnalovy

Náš chorvatský misionář Jirka Dohnal se dostal do těžké situace. Neopravitelným způsobem se jim rozbilo jedno jejich ojeté auto, druhé je 20 let staré a také dosluhuje. Aby toho nebylo málo, v rodině měli či mají několik vážných zdravotních problémů. Abychom Dohnalovým nějak požehnali a praktickým způsobem jim vyjádřili lásku, rozhodli jsme se vyhlásit mimořádnou sbírku na jejich nové auto. Pokud byste se chtěli připojit, můžete poslat svůj příspěvek na účet NFKMS č.ú. 577409193/0300, var. symbol 200 a do poznámky pro příjemce napište „Auto“. Děkujeme všem štědrým dárcům!

Nová služba

Z Chorvatska píše náš misionář Jirka Dohnal:

Milí bratři a sestry, srdečně Vás zdravím z Chorvatska. Mám radost z toho, že se teď na konci roku můžu ohlédnout zpět a vidět tolik Boží přízně a jednání, jak v mém životě, tak v mé rodině, sboru a církvi v Chorvatsku. Udělám krátkou retrospektivu.

25.11.2018. jsme pokřtili Martinu, mladou svobodnou matku, která se nedávno obrátila a která má spoustu přátel v probuzené části katolické církve. Někteří z nich přišli k nám do sboru, aby byli přítomni Martinina křtu. Když si vzpomenu, jakému nepřátelství jsme byli vystaveni ze strany katolické církve před patnácti, dvaceti lety, tak mě hřálo u srdce, když jsem na našich bohoslužbách viděl bratry a sestry katolíky a pak od nich slyšel, že celá „mše“ byla prostě úžasná! Více

Požehnání skryté v chybách

Z chorvatské Rovinje píše náš misionář Jirka Dohnal:

Po delší době vás zdravím z Chorvatska. Rád bych vás informoval o dění u nás. Ne všichni používáte Facebook, kde jsme vytvořili skupinu „Misie v Chorvatsku,“ kde čas od času napíšu novinky a pověsím fotky, tak pošlu občas písemnou zprávu pro ty z vás, kteří nemáte FB.

Začnu novinkou. Letos na podzim předávám vedení sboru Goranovi, který převezme sbor na zkušební lhůtu 1 rok, aby si to „vyzkoušel“ a taky, aby lidé mohli vidět Gorana sloužit v této pozici a poskytnou mu zpětnou vazbu. Nemám nejmenší pochybnosti, že je Goran k této službě povolán i vystrojen. Více

Boží milost je nepředvídatelná

IMG_4166.jpgNáš misionář v Chorvatsku Jirka Dohnal bilancuje uplynulý rok:

Srdečně zdravím z Rovinje a přináším stručný přehled událostí v roce 2017. Z těch úžasných věcí, které tady Pán v letos udělal, vyberu jen pár, a přidám něco z rodinného života. Pokud chceš naši službu a život sledovat podrobněji a v průběhu roku, pak je to možné na Facebooku ve skupině Misie v Chorvatsku. Stačí se přihlásit a požádat o členství ve skupině.

Mám velkou radost z toho, že letos došlo k předání štafety vedení mládeže. Đani vedl mládež přes 10 let a situace dozrála k tomu, aby vedení předal mladšímu Andreovi. Andreje znám doslova od miminka. Více