Kategorie: Pavel Faul

Pavel Faul

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Podpora místních služebníků a humanitární pomoc v oblasti Cholmovce na Zakarpatské Ukrajině

Podpora: Křesťanský sbor Domažlice, NF KMS
číslo účtu: 577 409 193 / 0300

v.s. 350 (pomoc v Cholmovci – rodina Zeldi)
v.s. 400 (pomoc dalším služebníkům na Ukrajině)
v.s. 450 (podpora služby Pavla Faula)

Zprávy můžete objednat u NF KMS

Misie na Ukrajině – pomoc v Cholmovci (stř. 350)
Misie na Ukrajině – podpora dalších místních služebníků (stř. 400)
Misie na Ukrajině – podpora služby Pavla Faula (stř. 450)Faulovým pište na adresu: office@nfkms.cz

Pavel Faul je pastorem křesťanského sboru v Domažlicích. Výjezdům na Zakarpatskou Ukrajinu se věnuje již dlouhodobě a navázal zde řadu pevných osobních kontaktů.

Vesnice Cholmovec leží ve Vinogradovském okrese v jižním cípu Zakarpatska na trojmezí, nedaleko od rumunsko-maďarských hranic. Má přibližně 600 obyvatel. Do Cholmovce Pavel jezdí od listopadu roku 1998 a slouží zde ve sboru církve Živého Boha. Pastor tohoto sboru Michal Zeldi zemřel v roce 2002 ve věku 45 let a zanechal po sobě ženu Iru a pět dětí. Dvě starší děti studují na vysoké škole, kde musí platit školné a další výdaje. Vzhledem k věku nejmenšího Samuele bude tato rodina potřebovat pravidelnou podporu ještě mnoho let. Ira také trpí astmatem a nejstarší dcera Táňa epilepsií. Léky na tyto nemoci si musí samy plně hradit.

Cholmovecký sbor vznikl v roce 1996 v prostředí, které je proti evangeliu silně nepřátelské. Většinu členů ve sboru tvoří ženy, které prožívají často pro svoji víru různá protivenství a ústrky. Mnoho obyvatel je pravoslavného vyznání, které je v zakarpatských vesnicích spojeno s různými pověrami a okultismem. Ve sboru je mnoho lidí bez stálé práce. Většinou se živí sezónními pracemi v nedalekém Maďarsku a prací na svých domácích hospodářstvích. Často nemají peníze na základní lékařskou péči, a proto se Pavel snaží nechávat v tamním sboru vždy nějaké peníze ve fondu, ze kterého se platí výdaje za léky, porody, operace a další zákroky, které lidé ze sboru potřebují. Zemřelý pastor Michal Zeldi založil také romský sbor v asi 3 kilometry vzdáleném Černotisovu. Většina členů sboru jsou chudí a negramotní lidé, kteří nemají z lidského hlediska žádnou šanci najít si normální zaměstnání či se zařadit do většinové společnosti. Díky špatnému životnímu stylu, nedostatečné stravě a nedostatku peněz na léky a lékařskou pomoc je běžné, že někteří lidé nepřežijí zimu. I v tomto sboru se snažíme dle našich možností pomáhat.

Na modlitby:

  • ochrana při cestách
  • moudrost a pomazání ve službě
  • dostatek podpory pro potřebné

V konfliktu s neviditelným světem

Náš misionář Pavel Faul vyrazil na další ze svých pravidelných cest na Zakarpatskou Ukrajinu.

Rád bych se s vámi podělil o své zážitky z posledního výjezdu na Ukrajinu z přelomu září a října letošního roku. V Zakarpatské oblasti, v období první Československé republiky nazývané Podkarpatská Rus, jsem byl tentokrát spolu s bratrem Tomášem z Jablonce. Nedříve jsme byli ve Vinogradovském okrese a vedle ukrajinského sboru v Cholmovci jsme objížděli romské sbory a misijní skupiny v oblasti. Spolupracujeme zde s pastorem Koljou Repljukem a s týmem jeho služebníků. Hned na prvním shromáždění v romském táboře v Černotisovu jsme zažili Boží milost a přítomnost. Více

Mezi Romy na Ukrajině

Náš misionář Pavel Faul znovu navštívil Zakarpatskou Ukrajinu:

V první polovině dubna jsem byl na Ukrajině a rád bych v této zprávě krátce popsal svoje zážitky z posledního výjezdu. Tentokráte jsem vyrazil na Zakarpatsko sám. Již tradičně jsem první půlku výjezdu strávil ve Vinogradovském okrese. Bydlel jsem u paní Iry Zeldi a pohyboval se ve vesnicích Cholmovec a Černotisovo a v několika romských táborech v okolí. Hodně času jsem také strávil s pastorem Koljou Repljukem a s lidmi z jeho týmu. Měli jsme několik shromáždění, z toho jen jedno ukrajinské v cholmoveckém sboru. Měl jsem také výsadu pokřtít tři mladé lidi z tohoto sboru. Více

„Nějaký strejda se za mě modlil“

Náš misionář Pavel Faul se znovu vypravil na Zakarpatskou Ukrajinu:

Rád bych se s vámi podělil o své zážitky z našeho říjnového výjezdu na Ukrajinu. Tentokráte jsme vyjeli ve třech. Spolu se mnou pobývali na Zakarpatské Ukrajině Nikola a Hanka z našeho sboru. V posledních několika letech mi připadá, že každý další výjezd zažíváme stále více a více Božího jednání. Nejinak tomu bylo i na tomto výjezdu. První půlku výjezdu jsme strávili ve Vinogradovském okrese a jeden den jsme také zajeli do 100 kilometrů vzdálené Mižgírie. Kromě jednoho ukrajinského shromáždění v Cholmovci byla všechna další shromáždění romská. Více

Sen, který se stal skutečností

IMG_5265O zážitky ze svého posledního výjezdu na Zakarpatskou Ukrajinu se dělí náš misionář Pavel Faul:

Rád bych se s vámi rozdělil o svoje zážitky z našeho posledního výjezdu na Ukrajinu v dubnu letošního roku. Na Zakarpatsku jsem byl spolu s Tomášem Plenerem ze sboru Dobrá zpráva z Jablonce nad Nisou. Pohybovali jsme se ve Vinogradovském okrese, cca 100 km od slovenských hranic, a v Mukačevě, který leží cca 40 km od výše zmíněných hranic. Z Mukačeva jsme vyjížděli do různých romských sborů v okolí. Novinkou byla služba ve sboru v Maďarsku v obci Tisobeč, asi jeden kilometr od ukrajinských hranic. Pastor Šoni Horvát plánuje založit v Maďarsku nový romský sbor a rozšířit tak duchovní práci i za hranice Ukrajiny. Více

Normální křesťanský život

FaulNáš misionář Pavel Faul znovu navštívil Zakarpatskou Ukrajinu:

Začátkem října jsem byl znovu na Ukrajině. Pohyboval jsme se v Zakarpatské oblasti ve Vinogradovském okrese cca 100 km od slovenských hranic a v Mukačevě, který leží cca 40 km od výše zmíněných hranic. Z Mukačeva jsme vyjížděli do různých romských sborů v okolí. V poslední letech mám dojem, že s každým novým výjezdem se zvětšuje intenzita Božího jednání. První půlku výjezdu jsem strávil v Cholmovci, Černotisově a dalších vesnicích a táborech v sousedství. Snažil jsem se povzbudit také ukrajinský sbor v Cholmovci, kde jsme měli tentokrát jen jedno shromáždění, a také paní Iru Zeldi, která toto společenství od smrti svého manžela již od roku 2002 vede. Více