Kategorie: Zbyněk a Pavla Klingerovi

Zbyněk a Pavla Klingerovi

IMG_1326.jpg

Podpora: Křesťanské sdružení Immanuel v Hrádku, NF KMS

Číslo účtu: 577409193/0300 v.s. 2200

Modlitební dopisy můžete objednat u NF KMS

Klingerovým pište na adresu: office@nfkms.cz

Narozeniny: Zbyněk 11.7., Pavla 9.8.

Od samého počátku svého manželství měli Zbyněk a Pavla na srdci zvěstování evangelia.  V ulicích Prahy zvěstovali lidem evangelium, přiváděli je k Ježíši i do církve a prakticky jim pomáhali. V rámci společné misijní terénní práce v organizaci Naděje sloužili převážně bezdomovcům, alkoholikům, narkomanům a lidem žijícím na ulici. Od roku 2007 začali kázat v českých městech a vesnicích a této službě dali název Misie Ježíše Krista (viz www.misie.estranky.cz).

Od samého počátku také věděli, že je přitahuje misie. Postupně navázali kontakty s jihoamerickými pastory a na jejich pozvání přiletěli v roce 2010 do Střední Ameriky. Po počátečním pobytu v Kostarice se přesunuli do Nikaraguy a usadili se v horském městě Jinotega. Odtud pravidelně vyrážejí do džungle v povodí řek Bocay a Coco a slouží evangeliem příslušníkům domorodých kmenů.

Nikaragua je ekonomicky nejchudší zemí Střední Ameriky. Ačkoliv jsou v Nikaragui evangelické církve a evangelické misie, někteří obyvatelé stále ještě evangelium neslyšeli. Jiní přijali křesťanství a smíchali jej s pohanským náboženstvím původních obyvatel. Zbyněk a Pavla chtějí kázat evangelium a pomáhat lidem evangelium žít, aby neslo ovoce. Sdílet s lidmi Boží slovo i každodenní život. Věří, že v jejich povolání je i pomoc konkrétnímu kmenu či etniku, lidem, kteří ještě neslyšeli evangelium.


V zátoce racků

Lidé z komunity naslouchají audiokurzu

Lidé z komunity naslouchají audiokurzu

Náš misionář v Nikaragui Zbyněk Klinger vyrazil znovu na misijní výjezd.

V září byl Zbyněk s biblickým audio kurzem v komunitě Kudahwas. Kudahwas znamená zátoka racků. Zbyněk vezl do komunity Bible, skripta k vyučování, zpěvníky španělsko-mayangna (ty zpěvníky jsme udělali, je tam asi 17 písní a je o ně vždy velký zájem), ještě vezl Zbyněk 30 nahraných audiopřístrojů na rozdávání. Dárky do rodiny, kde měl Zbyněk přebývat. 50 kg rýže, 2 galony oleje, cukr, kávu, sušenky, sladkosti, ostatní věci a dárky.

V neděli, po 9 hodinách jízdy autobusem, Zbyněk dorazil do přístavu Ayapal. Více

Odkud pochází slovo „čokoláda“?

Pokud to nevíte, přečtěte si novou zprávu od našich nikaragujských misionářů manželů Klingerových:

Zbyněk byl s kurzem biblických základů v komunitě Puluwas. Puluwas znamená zátoka květů. Puluwas je pro nás klíčová komunita. Tam vlastně v roce 2011 naše misie mezi mayangna dostala směr a tvar. Právě v Puluwas jsme v roce 2010 zjistili, že mayangna Sauni Bu nemají ve svém jazyce jméno Ježíše Krista, že většina domorodců neumí číst ani psát  a nerozumí španělsky. To, co jsme si tenkrát předsevzali, teď můžeme vidět naplňované. Jako bychom tenkrát věci prorocky promlouvali a dnes se dějí. Máme biblické slovo v jazyce mayangna a šíříme ho mezi všemi komunitami mayangna na řece Bocay. Více

V komunitě Wina

Z Nikaraguy píší naši misionáři manželé Klingerovi:

Zbyněk se živ a zdráv vrátil z misijního výjezdu do komunity Wina. Bydlel v rodině bratra Rigoberta. Rigoberto a jeho žena Maritza mají 10 dětí. Zbyněk s sebou přivezl velký pytel rýže, pytel cukru, a kávu.  V rodině se o Zbyňka moc dobře starali.

Biblický kurz se konal kousek od domu bratra Rigoberta v budově místní církve asi 10 minut cesty. Ale, cesta nebyla tak snadná. Muselo se přejít po uzoučké kluzké kládě nad špinavou vodou. Více

Biblické kurzy v džungli

Naši nikaragujští misionáři přivítali návštěvu z Čech a vyrazili znovu do terénu:

V dubnu byla naše misie v komunitě Kayayawas. Na pomoc nám přijel bratr Dušan z Čech. V Kayayawas se konal biblický audio kurz. Pobyt v komunitě trval celkem 10 dní.

Bratři se ubytovali v domečku u bratra Alonsa. Bratr Alonso přijal Pána Ježíše Krista vloni na podzim. Minulý rok 2018 byl vážně nemocný, skoro nechodil, opíral se o hůl. Když se dozvěděl o našem biblickém kurzu, který probíhal v říjnu 2018 v Navahwas, rozhodl se jít do Navahwas modlit se za své uzdravení. Jeho žena, řekla dětem: „Rozlučte se s tatínkem, možná ho vidíte naposledy.“ Více

Zátoka cikád

Nové zprávy posílají naši nikaragujští misionáři Klingerovi:

Milí partneři a přátelé misie, děkujeme za vaše modlitby, děkujeme vám, že jste s námi na misii tady v Nikaragui. Zbyněk byl na krátkém misijním výjezdu v Bosawas. Domluvil pobyt v komunitě Kayayawas. V komunitě Kayayawas (zátoka cikád) bude v dubnu Zbyněk s bratrem Dušanem sdílet kurz biblických základů. Tentokrát bude kurz jiný, než předešlé dva kurzy. Jiný v tom, že bratři nebudou mít žádné jisté křesťanské zázemí. Kayayawas je poměrně uzavřená komunita, do které se místní křesťané bojí jezdit. Více