Kategorie: Alena Krausová

Alena Krausová


P1060278.jpgPodpora:
KS Praha, NF KMS

Číslo účtu: 577409193 / 0300 v.s. 1400

Modlitební dopisy můžete objednat u NF KMS

Aleně pište na adresu: office@nfkms.cz

 

 

V roce 2001 Alena strávila jeden rok jako dobrovolník v Izraeli. Během této doby jí Bůh vložil do srdce svoji hlubokou lásku k Jeruzalému a k jeho vyvolenému národu. Na základě toho nastoupila v roce 2005 jako dobrovolník do domu modliteb.

Mezinárodní organizace Jeruzalémský dům modliteb pro všechny národy – JHOPFAN byla založena před třiceti lety na základě modlitební vize jejího zakladatele pastora Toma Hesse. Její sídlo je v Jeruzalémě na Olivové hoře, kam se má dle svědectví Písma vrátit Pán Ježíš při svém druhém příchodu. Celá vize je široká, zahrnuje jako základ neřetržitou stráž 24/7, ale také každoroční celosvětové, evropské a středně východní konvokace – svolání k modlitbám za národy a Izrael, prorocké modlitební výjezdy do Evropy a USA ohledně návratu Židů do Izraele, dětskou misii mezi Araby, duchovní a finanční podporu mesiánských a arabských sborů v Izraeli a v řadě národů Střednícho východu apod.

Během uplynulých let svého působení v JHOPFAN prošla Alena kromě modlitební stráže za Evropu a Izrael současně různými oblastmi zodpovědností. Pracovala postupně jako koordinátor chodu domu a komunity, koordinátor kuchyně a zásobování, koordinátor hostů, koordinátor východní a střední Evropy ohledně každoroční celosvětové konvokace – svolání národů k modlitbám v Jeruzalémě. Kromě toho se podílela na organizaci tří evropských konvokací v Praze, k nimž iniciovala český překlad a tisk několika klíčových knih týkajících se vize modliteb za Izrael a smíření mezi národy Středního východu.

Od roku 2017 se Alena přesunula do nově vzniklé pobočky Domu modliteb v jihoizraelském Eilatu. Nepřetržité 24 hodinové stráže (šestihodinové + jedna ranní společná hodinová) jsou zaměřené výhradně na Izrael a muslimské národy v současnosti válkami a terorem tolik otřásaného Středního východu a severní Afriky. Biblickým základem této vize je duchovní silnice z Izaiáše 19, 23-25.

Narozeniny Aleny Krausové

Naše izraelská misionářka Alena Krausová oslavila své narozeniny v modlitebním domě v Eilatu. Happy birthday!

Církev v Izraeli roste

P1060278.jpgS malým zpožděním přinášíme dopis od naší modlitební misionářky v Izraeli Aleny Krausové:

Vážení přátelé a příznivci Izraele, zdravím vás tentokrát z Jeruzaléma, kde jsem se octla díky Božímu zásahu. Izrael slaví během příštích dnů 14. a 15. května 70-ti leté výročí od svého založení v roce 1948. Před několika týdny jsem prožila velmi silnou touhu být v těchto dnech v Jeruzalémě. Prosila jsem o tu možnost Pána, navzdory tomu, že to bylo lidsky nemožné. Nakonec mě požádala organizace o výpomoc na tři týdny před mým odjezdem na dovolenou ohledně koordinace západní Evropy, pro kterou teď nemá člověka. Prožila jsem, že Pán mě vyslyšel a těším se na svůj volný den, který je v datu oslav, že se k nim budu moci osobně připojit. Více

Izaiáš 19 v praxi

P1060278.jpgZ Izraele píše naše modlitební misionářka Alena Krausová:

Drazí přátelé,

začala jsem původně psát tento dopis ve zvláštní atmosféře Vánoc v Izraeli. (V posledních letech jsem si brala dovolenou v zimě, takže jsem je slavila s rodinou, teď jsem volno přesunula na léto, abych mohla trávit čas o prázdninách s vnoučaty.) Venku bylo 26 stupňů, kvetly zde stromy, městské záhony jsou během zimy plné kytek a lidé se téměř po celou zimu koupali v moři. V komunitě jsme přemýšleli, jak oslavit narozeniny svého Spasitele. Více

Modlete se za Izrael

P1060278.jpgZ Izraele píše naše misionářka Alena Krausová:

Šalom z Izraele, zdravím vás všechny z místa mého nového působiště v naší pobočce modlitebního domu v Eilatu. Jednou z mých slabostí už 12. roku mého působení v Izraeli je psaní modlitebních dopisů. Tak jsem zase během dovolené zjistila, že můj poslední dopis byl psán někdy v roce 2015. Život v intenzivní práci ubíhá velmi rychle. Pokusím se vydat stručný počet za uplynulé dva roky, o Božím vedení a převedení do 24hodinové stráže v Eilatu a informovat o situaci v Izraeli, která se v uplynulých dnech vystupňovala až do stavu mezinárodního napětí. Více

Naplněné dva roky

no images were found

Z Jeruzaléma píše naše misionářka Alena Krausová:

Milí přátelé a přímluvci, zdravím a žehnám z Jeruzaléma. Za více než dva roky od mého posledního dopisu se toho mnoho událo. Pokusím se o shrnutí toho, co se týká mého podílu práce v rámci služby v Jeruzalémském domě modliteb. Děkuji vám za veškerou modlitební, finanční a psychickou podporu. Berte to z mé strany jako vydání počtu z toho, co jsem přijala od Pána skrze mnohé z vás – jak a kam jsem to vložila. Více