Kategorie: „Pavel“

„Pavel“

Podpora: CB Praha 6, NF KMS

Číslo účtu: 577409193 / 0300 v.s. 2700

Modlitební dopisy můžete objednat u NF KMS

Pavlovi pište na adresu:office@nfkms.cz

„Pavel“ (z bezpečnostních důvodů neuvádíme skutečné jméno ani fotografii) měl po mnoho let na srdci službu muslimům. Absolvoval několik misijních výjezdů do muslimských zemí a nakonec našel svou službu na Sicílii, kde se po dlouhé roky snažil zvěstovat evangelium uprchlíkům přicházejícím ze severní Afriky.

V roce 2018 tuto službu ukončil a přijal, že jej Bůh volá do Izraele. V současné době sídlí v Jeruzalémě a ve spolupráci s místní křesťanskou organizací zvěstuje evangelium Židům, ale i nežidovským návštěvníkům města.

Město pokoje

Jerusalem-web-By-Wayne-McLean-Jgritz-Own-work-CC-BY-2.0-httpscommons.wikimedia.orgwindex.phpcurid135812

Jeruzalém (foto: W. McLean)

Z Izraele zdraví „Pavel“:

Milí přátelé,

přeji vám pokoj našeho Pána do Nového roku! Vzhůru k němu, neboť On jediný nám dá, po čem opravdově toužíme – upokojení srdce. I samotné slovo Jeruzalém nese stejný význam (Jeru+…) -šalom = pokoj, ale také úplnost, celistvost. To je to město, které si zvolil Hospodin k přebývání navždy, a jinde to ani nemohlo být. Vždyť on ze srdce nenávidí násilí a ty, kdo jej páchají. To je to město, které usiloval Ješua získat pro sebe a přivést k pokoji. To se nepodařilo, lidé nechtěli, a tak byli násilím vzati pryč. Od té doby leželo v troskách, než se naplnil čas a podle jeho zaslíbení a slov proroků se Židé vracejí zpět do zaslíbené země. Co tam však naleznou? Pokoj stěží, neboť město je ozbrojené až po uši. Ale dárce pokoje je tu stále, a čeká. Více

Vypůsobit žárlivost

Chrámová horaZ Izraele píše náš misionář „Pavel“:

Milí přátelé,

doufám, že se vám dobře daří a můžete i uprostřed těchto svátků duchovně žít :)
Mě osobně dělá radost vidět Boží lid, který si připomíná a očekává. Hledíme do minulosti na velké Boží dílo, vyhlížíme Kristův příchod a tak můžeme dnes naplno žít. V Izraeli je podle odhadů asi 25 tisíc věřících a je krásné vidět jak milují svého Pána. Vždyť se také jako národ načekali!
Někteří jdou s kůží na trh a otevřeně hlásají evangelium. Na těchto stránkách odvážní věřící šíří dobrou zprávu. Následně potom komunikují s lidmi, kteří se ozvou, hlavně přes FB: https://www.oneforisrael.org. Více

Setkání s hledajícími

Chrámová horaJak jsme nedávno informovali, náš misionář „Pavel“ přesídlil do Izraele. Zde je jeho aktuální pozdrav:

Milí přátelé,

přeji vám plnost Boží radosti a pokoje v našem Pánu! Děkuji za vaše přímluvy, vím o nich! Při mých modlitbách a krocích vidím jak při mě pracuje jeho milost a raduji se z toho. Zde je namátkově několik setkání – jména byla změněna.

Marek – turistický průvodce, se kterým jsme probírali různé aspekty historie Izraele, až se nakonec svěřil se silným snem, ve kterém jej tři lidé zvali, aby šel s nimi a on se plný hrůzy bránil, že ještě není připraven. My víme, co to znamená. On si to snaží ujasnit. Více

Směr: Jeruzalém

Uprchlíci, mezi kterými Pavel působil

Uprchlíci, mezi kterými Pavel působil

Náš misionář „Pavel“ informuje o zásadních změnách ve své službě a životě:

Milí přátelé,

pokoj vám! Zdravím vás v Kristu a doufám, že jste měli požehnané léto. Letošní rok přinesl zásadní změny, o kterých vás chci informovat.

Již v zimě jsem došel k velkému vyčerpání. I po delším odpočinku se však ukázalo, že těm výzvám na Sicílii nejsem schopen sám čelit. Velmi mě to trápilo, protože to dílo tam společně vidíme za moc dobré a užitečné. Chtěl jsem pokračovat, ale už jsem zkrátka nemohl dál. Celé ty roky jsem se modlil za stálé spolupracovníky, ale ti nepřišli. Samozřejmě jsem tuto situaci stále řešil s Bohem i církví – hledal jsem obnovu sil, ale porozuměl jsem tomu, že sám nemohu dlouhodobě v této službě stát, prostě to nejde. Více

Nová setkání

gambi.jpgZe Sicílie píše alespoň krátce náš misionář mezi uprchlíky „Pavel“.

Podzim byl plný událostí a také po všech stránkách velmi náročný. Vše jsem dokončoval s vypětím posledních sil. Přijely různé skupiny bratří a sester z Čech i zahraničí, a tak jsme společně mohli trávit čas s cizinci a být jim svědectvím. Proběhla také sklizeň oliv a tak se také již k vám dostal olej, který si stále více získává na oblibě. Jsem rád, že tak slouží misii i vám a máme z něj oboustranný užitek.

Jistá setkání byla opravdu shůry připravená. Více