Kategorie: Petr a Veronika Tiší

Petr a Veronika Tiší – Betel

Děti: Jakub a Hana

Podpora: Betel Britain, Křesťanské společenství Praha, NF KMS
Číslo účtu: 577 409 193 / 0300 v.s. 900

Modlitební dopisy můžete objednat u NF KMS

Tichým pište na adresu: office@nfkms.cz

Narozeniny: Jakub 13.9.2000, Hana 18.10.2002, Petr 5.4., Veronika 3.1.

Z historie:

V roce 1998 Petr s Veronikou přijali povolání do služby uživatelům drog a alkoholikům v Betelu a do založení jeho svépomocné komunity v ČR. Betel International je síť křesťanských komunit, která celosvětově pomáhá uživatelům drog, alkoholikům, prostitutkám a lidem bez domova přestat brát, vytrvat v abstinenci a žít spokojený život. Od počátku činnosti Betelu ve Španělsku v roce 1985 bylo založeno přes 80 úspěšně fungujících komunit ve 24 zemích, jimiž prošlo přes 180 000 lidí.

Způsob práce Betelu zaujal Tiché natolik, že se rozhodli zůstat v jeho komunitě v Birminghamu na rok jako dobrovolníci. Z tohoto pobytu se nakonec stal studijní tréninkový pobyt ve dvou komunitách v Británii, který trval 7 let a roční pobyt v Rusku, kde pomohli založit komunitu, ve které se nyní léčí kolem 150 lidí. Při práci se závislými muži a ženami v zahraničí po boku zkušených pracovníků získali potřebné dovednosti a na podzim roku 2005 založili komunitu v Kralupech nad Vltavou. Tiší mají dvě děti – Jakuba a Hanku.

Současnost:

Petr a Veronika vedou křesťanskou svépomocnou komunitu BÉTEL CZ, která zajišťuje pobytovou léčbu pro muže ve věku od 18 do 40 let, kteří se chtějí zbavit své závislosti na návykových látkách. Hlavním cílem je pomoci členům komunity nalézt takový životní styl, ve kterém není užívání návykových látek ani jiné nežádoucí chování potřeba. Hlavními nástroji učení jsou křesťanské hodnoty, přátelství, společný život a smysluplná práce. Každý člen komunity, ať už zde stráví den, měsíc či několik let se seznámí s dobrou zprávou o spasení v Ježíši Kristu. Do současnosti (říjen 2016) prošlo komunitou 212 mužů. S Tichými udržuje kontakt asi dvacet bývalých členů komunity, kteří úspěšně a prokazatelně abstinují.

 

Bétel má budovu pro ženské středisko

Z komunity pro závislé Bétel píší manželé Tiší:

Milí přátelé a partneři Bételu v Čechách, zdravíme vás z předvánočních Kralup. Jsme rádi, že se nám daří a dílo Páně roste. Přes všechny problémy a překážky Bůh připravuje cestu a stará se o lidi, kteří bojují se závislostí. Letošní radostnou zprávou je, že v srpnu jsme pokřtili 4 lidi – 3 kluky a jednu holku. Více

Hledáme přátele

Nové zprávy z kralupského Bételu, komunity pro závislé, posílají manželé Tiší:

Milí přátelé a partneři Bételu v Čechách, zdravíme vás z rozpálených Kralup. Radujeme se z úspěchů a Kristem proměněných životů. Jsme rádi, že se nám daří a dílo Páně roste.

V komunitě pro holky máme v tuto chvíli jako vedoucí Kate a Danielu a dvě ženy v programu. Jedna z nich už je s námi déle než 10 měsíců a dělá nám jenom radost. Měli jsme tu dvě holky, které vydržely 3 měsíce a odešly. I tak jsme rádi za zaseté semínko a změny, které jsme v jejich životě viděli. Více

Hledáme dům pro ženskou komunitu

Nový pozdrav z kralupské komunity pro závislé Bétel:

Milí přátelé, zdravíme vás ze zasněžených Kralup. Radujeme se z úspěchů a ovoce, které nám Bůh ze své milosti dává. S růstem ovšem přicházejí další výzvy, které nám náš Pán, jak věříme, pomůže vyřešit.

Komunita pro ženy

Tohle jsou naše dvě hrdinky. Daniela a Kate, vedoucí ženské komunity. Fotografie je z nočního běhu Prahou, kterého se účastnily v září na podporu našeho střediska. Daniela rozjíždí naše čalounické podnikání. Podařilo se nám získat a úspěšně dokončit zakázku na čalouněná křesla pro kavárnu Les Kamarades v Praze a mnoho dalších zakázek. Založili jsme s.r.o. a pracujeme na spuštění webové stránky. Více

Novinky z Bételu

Z kralupské komunity pro muže i ženy, kteří chtějí skoncovat se závislostmi, píší manželé Tiší:

Je to neuvěřitelné, ale komunita pro ženy funguje už 10 měsíců. Za tu dobu jsme do 14-denní přípravky přijali 6 žen. Dalších 5 si domluvilo nástup a nedorazily. Zatím ani jedna nevytrvala. Z různých důvodů ukončily svůj pobyt po několika málo dnech. Odborníci i laici potvrzují, že práce s ženami je velmi složitá. Často jsou do jejich problémů zapleteni násilní partneři, či nezletilé děti, případně přecitlivělí rodiče. V tuhle chvíli je v léčbě jedna žena. Nevzdáváme se a bojujeme dál. Více

Komunita Bétel hledá ženy, které se chtějí léčit ze závislosti

Tisi 2015.jpgNové zprávy z komunity Bétel posílají manželé Tiší:

V září jsme založili komunitu pro ženy. Nakonec jsme se rozhodli, že komunitu začneme v bytě, který jsme postavili na našem pozemku v Kralupech. V tuto chvíli máme kapacitu 5 žen. Zatím jsme nijak zvlášť neinformovali o tom, že komunitu máme, i tak projevilo zájem o léčbu u nás 5 závislých, nicméně z různých důvodů ani jedna zatím nenastoupila. Čeká nás hodně práce v propagaci. Pracujeme na nových letácích, chystáme se jít na ulice a oslovit ženy přímo tam. Dále budeme navštěvovat věznice, protidrogové koordinátory a tak. Zároveň je to příležitost pro vás, je to oblast, ve které nám můžete pomoci. Více