Kategorie: Nezařazené

Kachny, kozy, králíci

Jossap_2017_2.jpgDo Afriky se vrátila naše misionářka Radka Rusínová.

Na začátku roku 2017 jsem pobývala tři měsíce v ČR z důvodu mého mateřství. Přesto se však práce zde v Keni nezastavila. Práce se sirotky stále plynule pokračuje, platíme školné a pomáháme jim v jejich rozvoji. Nyní je tu se mnou nová posila z ČR Markéta. V současné době se zaučuje, aby byla plnohodnotným členem týmu. Více

Pod Chrámovou horou

Chramova hora.jpgZ Jeruzaléma zdraví naše modlitební misionářka „Květa“.

Pod Chrámovou horou je tunel, který vede až malému výklenku, kam se chodí modlit židovské ženy. Je to pro ně v současné době dostupné místo, které je nejblíž původní Svatyni svatých. Je nám ctí, že nás tam jako cizinky Židé pouští a můžeme se tam s nimi modlit.

Jednou jsme se tam modlily tři a v další postranní chodbě, kde nikdo nebyl, jsme dokonce zpívaly. Za delší dobu kolem nás prošla  mladá Židovka. Otočila se, zaváhala a pak se vrátila a říká nám: „Tady mezi vámi je něco mimořádného, něco velmi dobrého, prosím, modlete se za mě.“ Více

Služba usmíření

Náš misionář v Keni Mešak Okumu píše:

Nedávno jsem měl příležitost cestovat do východní části Keni do města Marsabit. Uspořádal jsem zde seminář pro asi 50 evangelistů z anglikánské církve. V této oblasti se odehrává hodně konfliktů mezi jednotlivými kmeny. Účastníci mého semináře se rozhodli jít mezi lidi, hovořit s nimi a přinášet jim usmíření.

Mešak Okumu Více

Ukončení projektu

Jak jsme Vás již informovali, manželé Pszczolkovi, kteří sloužili 10 let na misii v Indonésii jako překladatelé Bible, se vrátili natrvalo zpátky do Česka. S vděčností za roky jejich obětavé služby proto ke konci května 2016 ukončujeme jejich projekt.

Ukončení projektu

Po vzájemné dohodě s německou misijní organizací Go East jsme se rozhodli ukončit společný projekt „Misie v Estonsku“. Konstatovali jsme, že Bůh si pro podporu této misie našel jiné cesty nezávislé na NFKMS. Radujeme se z toho, že projekt funguje a krátkodobých misijních cest do Estonska se mohlo zúčastnit i množství mladých lidí z Česka. Další dění můžete sledovat přímo na webových stránkách Go East.