SOS Bejrút

Vyhlašujeme mimořádnou humanitární sbírku pro oběti katastrofální exploze v libanonském Bejrútu. Vybrané peníze budou zaslány místnímu sboru Free Evangelical Church Beirut, s jehož vedoucími máme osobní vztahy a kteří dohlédnou na jejich distribuci potřebným. Prostředky budou použity zejména na akutní nákupy pitné Celý článek SOS Bejrút