Kategorie: Podpora sirotků

Podpora sirotků a chudých

Číslo účtu: 577 409 193 / 0300, v.s. 610

Jedním z praktických projevů Boží lásky, ke kterým nás Pán Ježíš povolal, je pomáhat chudým a sirotkům. A dal nám zvláštní zaslíbení – pokud budeme takovým lidem prokazovat praktickou lásku, je to stejné, jako bychom prokázali lásku Kristu samotnému.

Ve spolupráci s naším misionářem v Keni Mešakem Okumu vytipováváme konkrétní chudé děti i mladé lidi, se kterými Mešak přichází do styku a kterým chybí prostředky na základní životní potřeby. Na jídlo, na oblečení, ale také na vzdělání. Mnozí z nich jsou sirotci, jejichž rodiče zemřeli na AIDS. Nabízíme vám možnost takového člověka sponzorovat. Ke sponzorování se můžete rozhodnout sami, jako rodina, nebo třeba jako sbor či domácí skupinka. Můžete se rozhodnout pokrývat i jen část potřebných nákladů, pak vás ke sponzorování jednoho člověka spojíme několik. Pokud se zavážete k plnému sponzorování alespoň na jeden rok, dostanete jeho fotografii a jednou ročně vám napíše vlastnoruční dopis.
Distribuci peněz mezi potřebné má na starosti výhradně Mešak, který má naši plnou důvěru a je pod naší pravidelnou kontrolou.

Přehled podporovaných sirotků

(detaily se zobrazí po kliknutí na příslušné jméno)

Grace Ongoya

Datum narození:

29. 10. 2000

Potřebná částka na měsíc: 1.750 Kč

Eunice Achieng

Datum narození:

4. 9. 2001

Potřebná částka na měsíc: 2.500 Kč

Clinton Odhiambo

Datum narození:

2000

Potřebná částka na měsíc: 2.500 Kč

Felix Odhiambo

Datum narození:

2004

Potřebná částka na měsíc: 2.500 Kč

Mercy Saumu

Datum narození:

1.4.1998

Potřebná částka na měsíc: 2.500 Kč

Dendry Helen Akoth Ogindo

Datum narození:

15.5.1998

Potřebná částka na měsíc: 2.000 Kč

Rachel Silviah Akinyi

Datum narození:

17.12.2003

Potřebná částka na měsíc: 1.750 Kč

Arnold MutsotsoArnold 2.jpg

Rok narození:

2013

Potřebná částka na měsíc: 1.750 Kč

ElvisElvis Munene

Datum narození:

22.7.2011

Potřebná částka na měsíc: 1.750 Kč

Jean Peters MakotsiJean Peters Makotsi

Rok narození:

2009

Potřebná částka na měsíc: 1.750 Kč

Solomon Lemein TapaiSolomon Lemein Tapai

Rok narození:

2013

Potřebná částka na měsíc: 1.750 Kč

Příběh Joela

Joel v lékárně

Joel v lékárně

Již po mnoho let podporujeme ve spolupráci s naším keňským misionářem Mešakem Okumu chudé děti a mladé lidi z neúplných rodin. Za dobu trvání našeho projektu některé již vyrostly do dospělých mužů a žen. Jsme vděčni Bohu, že jsme mohli pomoci změnit jejich životy. Díky podpoře od českých dárců se mohly pravidelně dosyta najíst a dostaly také možnost vystudovat kvalitní školy. Dnes vás chceme seznámit s Joelovým příběhem:

Joel se narodil v roce 1985. V roce 1997 mu zemřeli oba rodiče a on se jako nejstarší sourozenec musel ve svých 12 letech začít starat o svého mladšího bratra a čtyři sestry. Bylo to velice těžké a jeho sourozenci museli postupně kvůli chudobě odejít ze školy. Tehdy mu začal pomáhat Mešak a vlastně si jej adoptoval do rodiny jako dalšího syna. Na Mešakovu prosbu jsme začali Joele podporovat. Díky naší podpoře mohl dokončit středoškolské vzdělání a začít studovat na vysoké škole farmacii. Mohl také podporovat své mladší sourozence. Více

Příběh Risper

Risper na počátku našeho sponzorování

Risper na počátku našeho sponzorování

Již po mnoho let podporujeme ve spolupráci s naším keňským misionářem Mešakem Okumu chudé děti z neúplných rodin. Za dobu trvání našeho projektu některé již vyrostly z malých dětí do dospělých mužů a žen. Jsme vděčni Bohu, že jsme mohli pomoci změnit jejich životy. Díky podpoře od českých dárců se mohly pravidelně dosyta najíst a dostaly také možnost vystudovat kvalitní školy. S jedním příběhem vás chceme seznámit.

 Risper Akoth se narodila roku 1995 v chudinském slumu. Měla sice oba rodiče, ale ti byli tak chudí, že nedokázali nakrmit všechny své děti. Od jejích tří let se tak o ni starali v rodině jednoho místního pastora. Více

Hledáme nové sponzory pro africké sirotky

Již dlouho ve spolupráci s naším keňským misionářem Mešakem Okumu podporujeme určité množství sirotků a chudých dětí ze slumů, se kterými Mešak přichází do styku při své službě. Několik z nich jsme již úspěšně doprovodili až do dospělosti, kdy dostali možnost zúročit své vzdělání a péči do nich vloženou. Náhradou za ně přijímáme do našeho programu dva nové chlapce a hledáme pro ně sponzory. Nechcete to být právě vy? Je možno přispívat jakoukoli částkou, v případě potřeby takto poskládáme podporu od více zájemců.

Jean Peters MakotsiJean Peters Makotsi

Rok narození:

2009

Potřebná částka na měsíc: 1.750 Kč

Solomon Lemein TapaiSolomon Lemein Tapai

Rok narození:

2013

Potřebná částka na měsíc: 1.750 Kč

Jean Peters Makotsi

Jean Peters MakotsiRok narození: 2009

Potřebná částka na měsíc: 1.750 Kč

Jean Peters se narodil v tříčlenné rodině. Jeho otec zemřel, když mu bylo 9 měsíců. Jeho matka Leah Isavi si přivydělává různými příležitostnými pracemi ve snaze uživit rodinu. Nejčastěji pracuje jako pradlena za mzdu okolu dvou dolarů za den, takže je pro ni velmi těžké uživit své děti a platit za ně školné a nájemné za domek, ve kterém žijí.

Jean chodí nyní do 4. třídy ve škole Rossy Tender Care Centre ve slumu Kibera. Naše podpora slouží na ošacení, jídlo, školní poplatky a učebnice.

Solomon Lemein Tapai

Solomon Lemein Tapai

Datum narození: 2013

Potřebná částka na měsíc: 1.750 Kč

Solomon je úplný sirotek. Jeho otec zemřel, když mu byly 3 roky, a zanechal jej s matkou a dalšími dvěma sourozenci. Následně je jejich matka opustila a děti byly zachráněny pastorem z města Kajiado. Pak se jich ujal další pastor z Nairobi, který si pronajal jednu místnost jako útočiště pro podobné děti, a shání prostředky na jejich vzdělání. Solomon je nyní v dětské školce Foundation of Praise Education Centre ve slumu Kawangware v Nairobi.

Naše podpora slouží na ošacení, jídlo, školní poplatky a učebnice.