Kategorie: Ředitel NF KMS píše

Ve městě krále králů

Modlitební místnost na Olivové hoře

Modlitební místnost na Olivové hoře

V říjnu letošního roku jsem měl příležitost navštívit misionáře Nadačního fondu KMS v Izraeli. V současné době tam máme hned tři. Tím prvním je „Květa“, která již několik let provozuje v Jeruzalémě „Česko – slovenský dům modliteb“. Jedná se o pronajatý byt na Olivové hoře s krásným výhledem na Jeruzalém, kam mohou přijíždět křesťané, kteří se touží modlit za Izrael i za svou zemi. Pravidla domu jsou jednoduchá. Každý by se měl účastnit společné ranní dvouhodinové modlitební stráže od 7 do 9 hodin. Zbytek dne pak může strávit aktivitami podle svých představ. Do bytu se vejde kolem 10 (ale v nouzi i víc) lidí, kteří mají k dispozici několik vícelůžkových pokojů a společné příslušenství. V době mé návštěvy bylo převážně plno, protože zrovna probíhal svátek stánků. Více

E – efektivita služby na misijním poli

Je dobré a důležité uvažovat o účinnosti naší misijní služby. Můžeme to dělat z dvojího hlediska a dvojím způsobem. Efektivita vynaložených sil a prostředků je měřená výsledkem naší snahy, tj. kvalitou růstu Božího království. Týká se to jednak vlastní činnosti misionářů, jednak širšího chápání misijní služby a jejího uskutečňování místním sborem. Efektivitu misijní služby můžeme buď pouze posuzovat, anebo ji zvyšovat, pokud se nad ní zamýšlíme s otevřeností sami přispět k jejímu zkvalitnění.

Více

D – dlouhý dech v tom všem, k čemu jsme se rozhodli a zavázali

Už víme, že misie je týmová služba. Dlouhodobý úspěch se dá změřit tak, že ocením výkon, který misijní služba přináší a porovnám jej s růstem schopnosti zapojených lidí tento výkon podávat i nadále. To se dá vztáhnout na misionáře. Pokud jsou v misijní službě sboru osamoceni, výkon, který podávají, je nadmíru vyčerpává. Obdobně to platí pro každou jinou službu. Problém je v tom, že misionář odjede a nemůže nám osobně vysvětlit, co pro obnovu svých schopností právě potřebuje.

Více

C – citlivost na potřeby misionářů

Zaslouží si pět týdnů dovolené, vlastní auto, rožnění berana, cestování letadlem? Pro někoho je to luxus. Jsou to však přirozené součásti a nástroje života spojeného se službou v Chorvatsku, Rusku či Anglii. 

Více

B – budování vztahů s celými rodinami na misii

Vzpomínáte si ještě vy ze střední generace na družbu, kterou jsme na základní škole mívali se sovětskými pionýry? Výměna dopisů, známek, pohlednic… Ve své době mě to docela bavilo. Nyní píšeme dopisy obvykle na počítači a velice zřídka. Stojí za to tento trend poněkud přesměrovat. Už snad jen proto, že vytištěný e-mail si misionář těžko schová pod polštář. Ale takové ručně nadepsané obálky ze vzdálené země, té si bude nějak vážit.

Více