FAQ

Kdo jsme

Jsme křesťanská organizace, která již od roku 1995 podporuje misii českých křesťanů a české církve.

Za dobu našeho trvání jsme podpořili již několik desítek dlouhodobých i krátkodobých misijních projektů v Chorvatsku, Rusku, Indii, Keni, Slovinsku, Rakousku, Anglii, Izraeli, Thajsku, Bulharsku, Turecku, Španělsku, Ugandě, Indonésii, Číně, na Ukrajině a v dalších zemích. Různými způsoby se také snažíme posilovat povědomí českých křesťanů o misii.

Co děláme

  • Poskytujeme rady a konzultace zájemcům o misii.
  • Podporujeme konkrétní krátkodobé i dlouhodobé misionáře. Při této činnosti komunikujeme s misionáři, zajišťujeme jejich finanční podporu, věnujeme se nezbytné administrativní práci, zpracováváme modlitební témata od misionářů, zajišťujeme propagaci jejich služby a poskytujeme další služby sborům, které misionáře vyslaly.
  • Pořádáme krátkodobé misijní výjezdy.
  • Podporujeme vybrané humanitární projekty.
  • Propagujeme misii prostřednictvím našich webových stránek, e-mailového Misijního oběžníku, článků v křesťanských časopisech, účasti na křesťanských konferencích, jakož i dalšími cestami.

Jak s námi můžete spolupracovat

  • Můžete s námi konzultovat své vlastní misijní plány.
  • Můžete podporovat misii modlitebně. Zprostředkujeme vám zasílání modlitebních dopisů vybraných misionářů.
  • Můžete naším prostřednictvím podporovat misii finančně.
  • Můžete s námi spolupracovat jako dobrovolníci.