Úvodní slovo

Ježíš řekl: "Jděte tedy a učiňte mými učedníky všechny národy, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. Amen."

Ne každý křesťan je povolán k tomu, aby se vydal na zahraniční misii. Každý se na ní ale může nějakým způsobem podílet. Jsme tu proto, abychom Vám to umožnili.

Misijní prohlášení

V konfliktu s neviditelným světem

Náš misionář Pavel Faul vyrazil na další ze svých pravidelných cest na Zakarpatskou Ukrajinu.

Rád bych se s vámi podělil o své zážitky z posledního výjezdu na Ukrajinu z přelomu září a října letošního roku. V Zakarpatské oblasti, v období první Československé republiky nazývané Podkarpatská Rus, jsem byl tentokrát spolu s bratrem Tomášem z Jablonce. Nedříve jsme byli ve Vinogradovském okrese a vedle ukrajinského sboru v Cholmovci jsme objížděli romské sbory a misijní skupiny v oblasti. Spolupracujeme zde s pastorem Koljou Repljukem a s týmem jeho služebníků. Hned na prvním shromáždění v romském táboře v Černotisovu jsme zažili Boží milost a přítomnost. Více

V zátoce racků

Lidé z komunity naslouchají audiokurzu

Lidé z komunity naslouchají audiokurzu

Náš misionář v Nikaragui Zbyněk Klinger vyrazil znovu na misijní výjezd.

V září byl Zbyněk s biblickým audio kurzem v komunitě Kudahwas. Kudahwas znamená zátoka racků. Zbyněk vezl do komunity Bible, skripta k vyučování, zpěvníky španělsko-mayangna (ty zpěvníky jsme udělali, je tam asi 17 písní a je o ně vždy velký zájem), ještě vezl Zbyněk 30 nahraných audiopřístrojů na rozdávání. Dárky do rodiny, kde měl Zbyněk přebývat. 50 kg rýže, 2 galony oleje, cukr, kávu, sušenky, sladkosti, ostatní věci a dárky.

V neděli, po 9 hodinách jízdy autobusem, Zbyněk dorazil do přístavu Ayapal. Více

Práce v Jižním Súdánu pokračuje

Nedávno jsme začali podporovat misijní službu českých křesťanů v Jižním Súdánu. Zde jsou některé nové informace:

Vážení a milí přátelé Jižního Súdánu, zasíláme vám aktuální informace o práci našeho spolku a o vývoji v zemi.

Za jednoznačný úspěch považujeme, že se nám daří předat financování vzdělávání některých sirotků z „našeho“ sirotčince organizaci Nadace Mezinárodní potřeby. V rámci pilotního projektu převzala NMP podporu 5 dětí na základní škole, 2 na střední a jednoho studenta na univerzitě. Náš Spolek nadále podporuje 13 dětí na základní, 6 na střední a jednoho vysokoškoláka. Našim cílem je postupně předat „do péče“ NMP všechny sirotky, neboť se domníváme, že svou práci dělají na lepší úrovni, než jsme „amatérsky“ schopni dělat my. Více

Nový čas pro „Markétu“

Naše misionářka „Markéta“ začíná další etapu svého života. Budeme vděčni, pokud ji v tom naším prostřednictvím podpoříte.

Před dvěma měsíci jsem se po třech letech života a služby v Řecku přestěhovala zpátky do Česka. Důvod nebyl žádný vnější, ale vnímala jsem, že mi Bůh říká, že se můj čas v Řecku naplnil (i když objektivně tak je příležitostí ke službě stále dost) a je na čase udělat další krok. Věřím, že je krokem kupředu, i když teď zase nějaký čas, minimálně rok, strávím ve své vlasti.

A čemu se následující rok budu věnovat? Celkem třem různým věcem, z toho dvěma misijním. Více

Odkud pochází slovo „čokoláda“?

Pokud to nevíte, přečtěte si novou zprávu od našich nikaragujských misionářů manželů Klingerových:

Zbyněk byl s kurzem biblických základů v komunitě Puluwas. Puluwas znamená zátoka květů. Puluwas je pro nás klíčová komunita. Tam vlastně v roce 2011 naše misie mezi mayangna dostala směr a tvar. Právě v Puluwas jsme v roce 2010 zjistili, že mayangna Sauni Bu nemají ve svém jazyce jméno Ježíše Krista, že většina domorodců neumí číst ani psát  a nerozumí španělsky. To, co jsme si tenkrát předsevzali, teď můžeme vidět naplňované. Jako bychom tenkrát věci prorocky promlouvali a dnes se dějí. Máme biblické slovo v jazyce mayangna a šíříme ho mezi všemi komunitami mayangna na řece Bocay. Více